Wyjątkowe wystawienie Świętej Tuniki Jezusa Chrystusa

Sainte Tunique - Polonais

25 marca – 10 kwietnia – Bazylika w Argenteuil

Wyjątkowe wystawienie Chrystusowej Tuniki

Tunika Chrystusa jest ubiorem, który miał na sobie Jezus w ostatnich godzinach Swego życia. Miał ja na Sobie w czasie Ostatniej Wieczerzy, w momencie ustanowienia sakramentu Eucharystii, w czasie agonii w Getsemani, w momencie aresztowania Go w Ogrodzie Oliwnym, przed Trybunałem Sanhedrynu, stojąc przed Piłatem i niosąc krzyż na Kalwarie.

Tunika nie była szyta, ale cala tkana od góry do dołu. Tunika w czasie drogi krzyżowej nasiąkniętą była krwią z ran Jezusa Chrystusa. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie w kościele wschodnim traktowały te Tunikę jako największą relikwie pozostałą po Chrystusie i przechowywały ja przez wiele wieków.

Rok 33, Jerozolima, wzgórze Golgoty

« Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części.
Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cala tkana od góry do dołu.
Mówili, wiec miedzy sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć”. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili miedzy siebie szaty, a los rzucili o moja suknie. To właśnie uczynili żołnierze. »
Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 19, werset 23 i 24

w Argenteuil od 1200 roku…

Na początku IX wieku, Tunika, według tradycji została ofiarowana przez cesarzowa Irenę z Konstantynopola cesarzowi Karolowi Wielkiemu – władcy zachodniego cesartstwa. On ja powierzył klasztorowi w Argenteuil, gdzie jego córka Teodrada była przeoryszą.

Święta Tunika w ciągu wieków historii była świadkiem różnych wydarzeń, ale nigdy nie opuściła Argenteuil. Oddawali jej cześć Hierarchowie Kościoła, władcy i lud.

Tunika zwinięta w relikwiarzu przechowywana jest w bazylice Saint-Denys w Argenteuil. Tradycyjnie pokazywana jest dwa razy w ciągu wieku, podczas uroczystych okazji. Dwa ostatnie wystawienia miały miejsce w 1934 i 1983 roku.

Co można uczynić przychodząc na Wystawienie?

Przychodząc na wystawienie do bazyliki SaintDenis Argenteuil, będziecie mieli okazje do uczczenia Świętej Tuniki Chrystusa, która miał na sobie podczas Drogi Krzyżowej, a która jest wystawiana tylko dwa razy w ciągu wieku.

W przeżyciu tej wyjątkowej chwili, pomogą nam proponowane wskazania duchowe : przejście przez Święte Drzwi Miłosierdzia, podejście i skłonienie się przed Świętą Tuniką, która będzie wystawiona w relikwiarzu, następnie przystąpienie do sakramentu Pokuty i osobista modlitwa w bazylice.

Aby wam pomoc, będzie do dyspozycji przewodnik pielgrzyma, jak również animacja muzyczna podczas modlitewnej medytacji. Jest także możliwość uczestniczenia w Drodze Krzyżowej ulicami Argenteuil w Wielki Patek 25 marca, jak również w jednej z 16 Mszy sw. przewidzianych podczas wystawienia (patrz program).

PROGRAM wystawienia Swietej Tuniki Chrystusa

od 25 marca do 10 kwietnia
Wystawienie codziennie od godz. 10,00 do 22,00/oprócz nabożeństw/ 

Msze sw.

19,00 w tygodniu
12,00 w Poniedziałek Wielkanocny i w sobotę 2 i 9 kwietnia
11,00 w Niedziele

Stała okazja do spowiedzi

Daty do zapamiętania

Wielki Piątek 25 marca 2016 : Droga Krzyżowa (o 15.00) następnie wystawienie Świętej Tuniki. Pasja Jezusa Chrystusa (20,30)
Sobota 2 i 9 kwietnia 2016 : Procesja ze świecami, czuwanie i nocna adoracja eucharystyczna ( bazylika będzie otwarta całą noc)
3 kwietnia 2016 : Niedziela Miłosierdzia Bożego
Poniedziałek 4 kwietnia : Święto Zwiastowania Pańskiego. Msza sw. o godz.19,00, następnie maryjne czuwanie modlitewne
Niedziela 10 kwietnia 2016 : Uroczyste Nieszpory i zakończenie wystawienia o 16,30

Transport

Plan Argenteuil

Pociąg ( rozwiązanie do uwzględnienia) : Linia J. Dworzec SNCFArgenteuil”. 10 minut z Paryża SaintLazare
Samochód i autobus :
A15/A86. Zjazd – Argenteuil Centre

 

 

 

Incription-groupes-pl

Download-PDF-PL